logo

---

Tieteestä

---

"All our sciences, measured against reality, is primitive and childlike - and yet it is the most precious thing we have."
- Albert Einstein

Mitä on tiede? Monella Matti ja Maija Meikäläisellä on käsitys tieteestä jonkinlaisena virastona Helsingissä, josta lähtee alamaisille enemmän tai vähemmän käyttökelpoisia tietoja. Toiset pitävät tiedettä uutena uskontona, modernina kirkkona, joka tuomitsee ja vaientaa toisinajattelijoita ja siten estävän "todellista kehitystä" (mitä se sitten onkin). Joillakin on puolestaan käsitys tieteestä maailman pelastajana, keinona poistaa pula ja puute näppärillä keksinnöillä.

Tieteelle on annettu monia määritelmiä, kuten "tiede on sitä mitä tieteentekijät tekevät". Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta tämä määritelmä on varsin hyvä, kunhan ymmärretään miksi ja miten tieteentekijät tekevät sitä mitä tekevät. Tieteenteon tarkoitus on saada tietoa ympäröivästä maailmasta. Siksi on käytettävä jotakin tapaa, jolla tietoa saadaan - ja tietysti tiedon on oltava mahdollisimman hyvin paikkansapitävää. Tämä vaatimus sulkee pois monia tiedonhankintatapoja: unet, ilmestykset ym. subjektiiviset tuntemukset eivät kelpaa, sillä ne voivat olla tosia kokijalleen kertomatta silti mitään todellisuudesta.

Leila Haaparannan ja Ilkka Niiniluodon kirjassa "Johdatus tieteelliseen ajatteluun" (Hakapaino Oy 1993) annetaan tieteen olemuksesta erilaisia määritelmiä. Tiede on sen mukaan "järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa"; tiede "ymmärretään toiminnaksi, jossa tavoitellaan ja hankitaan tietoa". Tiede on metodi: sillä on välinearvo, se ei itsessään ole mikään päämäärä. Päämäärä on ymmärryksen lisääminen meistä itsestämme ja meitä ympäröivästä todellisuudesta.

Tieteen määrittely on itsessään yksi tieteenfilosofian tutkimusongelmia. Itseäni paremmin on tieteen tunnusmerkistöä (itseäänkorjaavuutta, edistyvyyttä, julkisuutta jne.), hyvän ja huonon tieteen ominaisuuksia sekä tieteen, pseudotieteen ja epätieteen eroja selvittänyt FT Timo Kaitaro, joka Joensuun skeptikkojen ensimmäisessä yleisöluennossa käsitteli aihetta otsikolla

"Miten erottaa tiede pseudotieteestä?"

---

Tieteen arvostus on kaikesta hömpästä huolimatta niin suurta, että huuhaan uskomuksetkin halutaan esittää "tieteellisesti todistettuina". Jatkuvasti on tarjolla niin vanhoja (esim. astrologia ja grafologia) kuin uusiakin (esim. kreationismi ja revisionismi) huuhaa-teorioita yrittämässä tieteen reviirille. Katso tästä

esimerkkejä pseudotieteistä

---

Yksi aivan oikean tieteen piiriin kuuluvista tutkimuskohteista on paikkamme maailmankaikkeudessa. Olemmeko yksinäinen luonnonoikku äärettömässä avaruudessa vai onko

elämää muualla?

---

| Takaisin pääsivulle | Skeptisyydestä | Uskomuksista |
| Tekijästä | Kootut linkit | Palaute | Sivuston kartta |

---

[ Päivitetty viimeksi: 24.11.2005 ] [ Sivujen suunnittelu, toteutus & sisältö: Vesa Tenhunen ]

---