---

Skeptisyydestä / Egely Wheel

---

Skepsiksen keskustelusivuilla puitiin vuoden -98 helmikuussa ihmeellistä vempainta, Egely Wheeliä. Elämänvoimamittarina markkinoitua laitetta myy samainen Kalevi Riikonen kuin Grander-tuotteitakin. Laitteen väitetään toimivan tieteelle toistaiseksi tuntemattomalla tavalla, mutta mittaavan elollisten olentojen energiaa ja auttavan harjoittelulla nostamaan tämän energian määrää ja ehkäisevän siten sairauksia, stressiä ym. Eikö 159 dollaria ole näin hienosta keksinnöstä aivan sopiva hinta?

Egely WheelEgely Wheelin keksijä on unkarilainen György "George" Egely, joka vielä vähän aikaa sitten väitti toimineensa professorina ja käytti nimensä yhteydessä oppiarvoa Ph.D., mutta on nyt siirtynyt nimittämään itseään vain tohtoriksi. Hän mainostaa työskennelleensä useita vuosia Unkarin tiedeakatemian alaisessa Atomienergian tutkimusinstituutissa ja olevansa asiantuntija energian siirtomenetelmien alalla.

Egely on innokkaasti tukenut Uri Gelleriä ja väittänyt tutkineensa tämän katkaiseman lusikan kiderakenteen tutkimusinstituutin elektronimikroskoopilla "electron beam scattering"-menetelmällä löytämättä selitystä tapaukselle.

Ammattitaikuri ja skeptikko James Randi kiinnostui Egelyn keksinnöstä ja otti selvää itse keksijästä yksinkertaisesti kysymällä tutkimusinstituutista Egelyn toiminnasta. Tulokset olivat vähemmän mairittelevia:

(James Randi: "An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural". St.Martin´s Griffin 1997)

Egely näyttää tämän valossa aika lailla tavalliselta tapaukselta huuhaan alalla: isot puheet, hienot oppiarvot, uskomattomia keksintöjä... mutta yhteys todellisuuteen on parhaimmillaankin varsin ohut. Tällaiset kaverit luottavat siihen, ettei kukaan kuitenkaan viitsi nähdä vaivaa väitteiden selvittämiseksi -- ja he ovat valitettavan usein oikeassa. Tietenkin voidaan väittää, ettei jokin tittelin tai työhistorian kaunistelu vielä tarkoita sitä, etteikö Egely Wheel voisi toimia luvatulla tavalla.

---Egely Wheel

Mitä Egely Wheel siis tekee? Markkinoijan esite kertoo tällaista:

"Elämänvoima on kauan tunnettu monissa kulttuureissa, mutta tämän ilmiön fysikaaliset ominaisuudet ovat vielä käytännössä tuntemattomat ja selittämättömät. Kokemus osoittaa, että henkilön elinvoimataso vaikutta hänen terveydentilaansa."

"Vakavia sairauksia saattaa ilmetä, jos matala energiataso jatkuu pitkään. Toisaalta henkilö, jonka energiataso on keskitason yläpuolella, pystyy jatkuviin kohonneisiin ruumiillisiin ja henkisiin suorituksiin. Hänen kestävyytensä ja vastustuskykynsä ovat keskimääräistä parempia. EGELY WHEELIN avulla tarkastat ja mittaat elinvoimatasosi ja tarvittaessa lisäät elinvoimaasi. Pitkään jatkuva alhainen energiataso voi olla merkki kehittymässä olevasta sairaudesta."

---

Mikä sitten on tämä "energia", joka nousee ja laskee ja jota Egely Wheelin väitetään mittaavan? Kyse on yksinkertaisesti useimpien huuhaa-väitteiden ja uskomushoitojen propagoima vitalismin käsite.

Vitalismin oppi on varsin vanha. Länsimaissa se oli käytössä keskiajalla, Aasiassa jo aikaisemmin. Kiinassa sen nimi on chi ja Intiassa prana. Idea on syntynyt yleisinhimillisestä pyrkimyksestä saada selitys ympäröivälle maailmalle. Elollisen luonnon toiminnan selittäminen ei ole tehtävistä helpoimpia, joten tiedon puute korvautui mystiikalla. Elollisessa olennossa katsottiin olevan erityinen voima, vitalis, joka saa sen elämään. Selityksessä on vain se vika, että se on kehäpäätelmä: Mikä saa ihmisen elämään? Elämänvoima. Mitä on elämänvoima? Se on se, mikä saa ihmisen elämään.

Darwinin esittämä evoluutioteoria ja sata vuotta sen jälkeen löydetty DNA antavat elämän olemukselle sen verran hyvän selityksen, että vitalismi on joutunut ansaitsemaansa unohdukseen. Jostakin syystä se on kuitenkin jäänyt elämään tieteen ulkopuolella, rajatiedon ja huuhaan käsityksissä sekä varsinkin itämaisesta mystiikasta ammentavassa vaihtoehtohoitojen kentässä. Kaikenlaisten "energioiden" käsitteet ovat huuhaa-harrastajien lempilapsia, joten vitalismikin on saanut sieltä kasvualustan. Onhan siinä maallikon korvissa sellainen tieteellinen sointi, kun sanotaan vakavalla naamalla sairauden aiheutuvan energiatason vähenemisestä.

---Egely Wheel

Laite on rakennettu siistiin ja teknisen oloiseen muovikuoreen. Sen päällä on herkästi laakeroitu ratas sekä rivi LEDejä, jotka osoittavat käyttäjän "energiatason", ratas pyörimällä ja LEDit syttymällä. Käyttäjä asettaa kätensä lähelle laitetta, mutta ei kiinni siihen. Mittari kertoo sitten "elämänvoiman" määrän ja muutokset, joita näkyy ajateltaessa erilaisia tuntemuksia. Ratas voi myös vaihtaa pyörimissuuntaansa.

Jos kerran Egely Wheel mittaa tuntemattomalla tavalla olematonta asiaa, miksi kaikki laitetta kokeilleet ovat sanoneet sen toimivan? osoitteesta www.blancocrystal.com/egelywheel.shtml löytyy Egely Wheelin testituloksia. Myös Egely itse kertoo mittarin toiminnasta. Kummassakaan ei ole kuitenkaan mitään oikeasti tieteellisiä tutkimustuloksia, sillä koejärjestelyt, valvontamenettelyt ja monien vaihtoehtojen testaus on jäänyt tekemättä. Samoin Egelyn omien kertomusten luotettavuus on vähintäänkin kyseenalainen.

Yksi mahdollinen teoria laitteen toiminnalle on se, että se on kapasitanssimittari. Vanhat ja vialliset sähkölaitteetkin voivat toimia sellaisina, jopa metrien päästä. Toinen mahdollisuus on, että se on kosteusmittari; katso Sami Nurmiston selostus Skepsiksen keskustelusivun viestistä. Mahdollista on myös sekin, että laite perustuu useampaan kuin yhteen mittaustapaan ja sisäinen elektroniikka lisää toimintaan "satunnaisuutta" vaikeuttamaan toimintaperiaatteen selvittämistä.

--

Entäpä laitteen saamat lukuisat kunniakirjat ja mitalit erilaisilta keksintömessuilta ja -näyttelyistä? Epäilyttävää on tarkempien tietojen sekä esim. palkitsijoiden sivuille osoittavien linkkien puute. Puolen päivän työ AltaVistan avulla tuotti varsin laihan saaliin:

Egely WheelKäteen jäi siis aika vähän, sillä yhdestäkään palkinnosta ei löydy tietoa vahvistamaan Egely Wheelin toimivuutta. Kuten ADC:n ja IMPEXin palkinnot osoittavat, ne ovat korkeintaan osoituksia hyvin hoidetusta markkinoinnista. Erityisen tärkeää olisi tietää palkintojenjakoperusteet sekä sarjat, joihin Egely Wheel oli ilmoitettu. Epäilen suuresti, että se olisi tuotu näyttelyihin ja kilpailuihin terveyttä mittaavana ja edistävänä laitteena, mutta näppäränä ajanvieteleluna esiteltynä sen palkitseminen ei olisi mikään ihme.

Niin ne ajat muuttuvat. Ennen Unkarista tuli Rubikin kuutioita, nykyään vitaalisuusmittareita. Itse kyllä ostaisin ylimääräisellä rahalla ennemmin vaikka kuumemittarin: sen lisäksi, että rahaa ei kuluisi kuin kymmenesosa, siitä tietäisi myös mitä se mittaa ja miten. Ja vaikka sillä ei pysty mittaamaan sairauksista kuin yhtä oiretta, siinä on jo Egely Wheeliin verrattuna yksi enemmän.

---

| Takaisin |

---

[ Päivitetty viimeksi: 16.8.1999 ] [ Sivujen suunnittelu, toteutus & sisältö: Vesa Tenhunen ]

---